KONFERENCJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-07 09:00:13
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart uczestniczyła dzisiaj w konferencji poświęconej problematyce bezpieczeństwa w szkole.
W trakcie konferencji poruszono zagadnienia systemowe, organizacyjne, kryminologiczne i prawno-karne bezpieczeństwa w szkole. Konferencja odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Podczas konferencji prof. KPSW dr. hab. Czesławowi Kłakowi podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyła Medal Komisji Edukacji Narodowej, który nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. W ostatnich latach sporo miejsca poświęca się kwestiom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Problematyka ta budzi coraz większe zainteresowanie władz oświatowych oraz rodziców uczniów, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obecnie zwiększa się liczba zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów. Ważna jest zatem właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, rodzica adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji. Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez większość rodziców. Z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych na grupie ok. 5 tys. rodziców wynika, iż blisko 80% oczekuje, aby szkoła była bezpieczna, 60% liczy na kompetencje nauczycieli, a ¼ na wysoki poziom nauczania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u