Po długiej nieobecności szpital w Rykach powrócił na mapę szpitali powiatowych

Autor: Lubelski UW 2019-10-07 09:56:51
Mieszkańcy powiatu ryckiego zostali pozbawieni w roku 2018 dostępu do stacjonarnych usług medycznych świadczonych przez szpital powiatowy w Rykach. Po długim czasie szpital wznowił swoją działalność. Dziś odbyła się uroczystość otwarcia placówki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Wykonano prace modernizacyjne na zewnątrz budynku (drogi i parkingi, odwodnienie) i wewnątrz, a dzięki pomocy m.in. wojewody Czarnka udało się zdobyć dotację z budżetu państwa w kwocie 2500000 zł. Całość wydatków na sprzęt wyniesie 3 200 000 zł z czego 80 procent będzie stanowiła dotacja w wysokości 2 500 000 zł i 20 procent wkład własny powiatu ryckiego w kwocie 700 000zł. Szpital ma zamiar kupić nowy sprzęt m.in. USG, zestaw endoskopowy, kardiomonitory, holtery wraz z oprogramowaniem, defibrylatory, 25 nowych łóżek. Szpital w Rykach został zamknięty jesienią ubiegłego roku. Zarząd powiatu powołał nową spółkę, która przejęła od poprzedniego dzierżawcy należącą do powiatu nieruchomość przy ul. Żytniej. W pomoc do ponownego uruchomienia szpitala włączyły się okoliczne gminy, a także lokalni przedsiębiorcy. Po okresie, w którym szpital zarządzany był przez poprzedniego zarządcę większość pomieszczeń kwalifikowało się do generalnego remontu, zaś sprzęt medyczny wymagał naprawy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u