INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 PWSW W PRZEMYŚLU

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-08 09:41:20
7 października br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wzięła udział w rozpoczęciu nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkołe Wschodnioeuropejskiej.
Uroczystą inaugurację poprzedziła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abp dr. Adama Szala w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu. Następnie w siedzibie PWSW odbyły się główne uroczystości inauguracyjne, na które złożyły się tradycyjne hymn państwowy, wystąpienie JM Rektora dr. Pawła Treflera, wystąpienia gości honorowych, immatrykulacja studentów pierwszego roku, a także wykład inauguracyjny. Inauguracji w przemyskiej PWSW towarzyszyła umiejscowiona w holu Kolegium Technicznego wystawa publikacji uczelnianych oraz prac studentów PWSW. W tym roku w uczelni liczba nowych studentów zwiększyła się o 60 proc., a oferta dydaktyczna wzbogacona została o nowo otwarty kierunek „Pielęgniarstwo”. Wraz z nowym rokiem akademickim także Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przekazało PWSW dotację w wysokości 2 118 636,44 zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u