Bez pamięci o tamtych wydarzeniach nie ma polskiej tożsamości.

Autor: Lubuski UW 2019-10-09 08:50:28
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wziął udział w uroczystościach upamiętniających dokonanie ludobójstwa na Polakach przez OUN-UPA.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła otwarciem wystawy „Niedokończone msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej”, po koncercie pieśni patriotycznych i religijnych zaczęła się msza święta w intencji Ofiar Ludobójstwa Wołyńsko-Małopolskiego. Pod pomnikiem Ofiar Ludobójstwa na Polakach przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej nastąpiło odsłonięcie tablic upamiętniających pomordowanych na Kresach.

Zbrodnia Wołyńska Antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to lata 1943–1945. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem „akcji antypolskiej”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u