PODPISANO LIST INTENCYJNY W SPRAWIE BUDOWY TUNELU DROGOWEGO W ŁAŃCUCIE

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-13 09:45:02
W uroczystości podpisania listu uczestniczyli ponadto: europoseł Bogdan Rzońca, poseł Kazimierz Gołojuch, poseł Halina Szydełko, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek Ewa Draus, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Piotr Majerczak, samorządowcy ziemi łańcuckiej oraz mieszkańcy miasta.
List intencyjny podpisano pomiędzy Województwem Podkarpackim, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Na podstawie umowy Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (jednostka organizacyjna Województwa Podkarpackiego) zrealizuje budowę bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 91 w Łańcucie. Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III. Przejazd zlokalizowany będzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary i zastąpi bardzo obciążony jednopoziomowy przejazd w ciągu ul. Podzwierzyniec w Łańcucie. Wraz z budową przejazdu pod linią kolejową przewiduje się budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 klasy „G” o kategorii ruchu KR4. W ramach zadania zaprojektowano też dwa nowe ronda. Linia kolejowa przebiegać będzie po nowym wiadukcie o rozpiętości 19m i szerokości 45m. Przebieg drogi pod wiaduktem wymusza przełożenie i częściowo skanalizowanie potoku Mikośka. Dla obsługi pieszych i rowerzystów zaprojektowano ciągi pieszo rowerowe i chodniki. Budowa tunelu wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej pozwoli na likwidację okresowych zatorów na istniejącym przejeździe, których uciążliwość w ostatnich latach wzrasta wraz z natężeniem ruchu na drodze i częstotliwością przejazdu pociągów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u