Kobiety w nauce – wielki sukces badaczek z Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: mat prasowe UG 2019-10-17 08:25:37
Dwie naukowczynie z Uniwersytetu Gdańskiego – dr Ewelina Król i mgr Karolina Pierzynowska zostały laureatkami stypendium w programie „LOreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki”. W tegorocznej edycji programu wyróżniono tylko 6 badaczek z całej Polski. Nagrodzone zostały innowacyjne projekty badawcze w zakresie m.in. zwalczania niebezpiecznych infekcji wirusowych i zakażeń pasożytniczych u ludzi, poszukiwania innowacyjnych metod leczenia nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych i opracowywania nowych terapii nowotworu nerki. O stypendia w tym roku ubiegała się rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji naukowych.

Dr Ewelina Król z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymała stypendium habilitacyjne w wysokości 35 tys. zł za projekt Opracowanie innowacyjnych strategii zwalczania infekcji wirusowych u ludzi ze szczególnym uwzględnieniem wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i wirusa Zika poprzez zastosowanie chemicznie zsyntetyzowanych środków terapeutycznych oraz szczepionek nowej generacji. Tematyka badawcza pracy naukowej dr Eweliny Król koncentruje się na opracowaniu skutecznych szczepionek nowej generacji, jak i na innowacyjnych opcjach terapeutycznych.

Mgr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała stypendium dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł za projekt Indukcja autofagii jako mechanizm działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeneracyjnych. Tematyka pracy, jaką realizuje, koncentruje się na poszukiwaniu nowych terapii dla nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych.

Stypendia w ramach programu LOreal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano po raz 19. Są to nagrody dla kobiet, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu. Badaczki otrzymują stypendia i przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Dzięki temu promują swoje osiągnięcia naukowe nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u