Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli

Autor: Mazowiecki UW 2019-10-18 09:16:19
Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera wręczył powołanie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Nauczycieli przy Wojewodzie, Pani Elżbiecie Woszczyk. Wojewoda wręczył powołanie także Przewodniczącemu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie, Pani Annie Rasińskiej.

Pani Elżbieta Woszczyk odebrała powołanie na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim. Na zastępców powołano: Panią Annę Kościańską-Dobosz , Panią Barbarę Niesłuchowską, Panią Joannę Lipińską, Panią Marzennę Zaleską, Panią Zofię Rudzińską, Panią Barbarę Fajkowską, Panią Alicję Ziemską, Pana Artura Domżalskiego, Panią Krystynę Rusin, Panią Annę Maliszewską, Panią Natalię Januszkiewicz, Panią Hannę Bolestę, Panią Barbarę Radman, Panią Iwonę Murawską, Panią Barbarą Kubacką, Panią Katarzynę Zagańczyk, Panią Teresę Traczyk i Panią Annę Król.

Pani Anna Rasińska odebrała powołanie na stanowisko Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Mazowieckim. Na zastępców powołano: Pana Piotra Pawłowskiego, Panią Małgorzatę Ścińską-Dąbrowską, Pana Grzegorza Teleca, Panią Agnieszkę Woroniecką-Borowską, Panią Bogumiłę Kukwę, Panią Bożenę Rogozińską, Pana Krzysztofa Pogorzelskiego, Pana Pawła Magdonia, Panią Agnieszkę Czartoryską-Łubę, Panią Agnieszkę Zera-Gwarę, Panią Krystynę Kiełczewską-Iwaniuk, Panią Annę Wiktorską, Panią Marzenę Brzózkę, Panią Annę Olobry-Szarow, Panią Agnieszkę Annę Zalech, Panią Kingę Ilską-Bylińską, Panią Krystynę Kornetę, Pana Radosława Kotowicza, Panią Dorotę Annę Skalińską, Panią Małgorzatę Sieczkę, Panią Irenę Bytniewską, Panią Grażynę Staręgę, Panią Bożenę Piesio, Panią Iwonę Tomczak, Pana Jacka Zawiślińskiego, Panią Annę Zadrożną i Panią Dorotę Cieślińską.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u