Przeszło 5 milionów złotych na inwestycje drogowe w Gminie Kruszwica

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2019-10-21 09:12:36
Podczas Konwentu Burmistrzów, który odbywał się dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przekazał na ręce burmistrza Dariusza Witczaka dwa symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kruszwica, opiewające łącznie na kwotę 5 144 127 zł. Wsparcie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.
Jeden z czeków obejmuje dofinansowanie kwotą 2 064 625 zł przebudowy drogi gminnej w Kobylnikach oraz dofinansowanie kwotą 1 432 693 zł przebudowy ul. Spokojnej w Kruszwicy, drugi, na kwotę 1 646 809 zł, przeznaczony jest na wsparcie rozbudowy ulic Mieszka I oraz Folwarcznej w Kruszwicy. Dofinansowanie tego drugiego zadania jest możliwe dzięki oszczędnościom poprzetargowym. - Dziękuję za owocną współpracę i gratuluję panu burmistrzowi. W ramach środków rządowych i samorządowych w województwie kujawsko-pomorskim będzie wybudowanych prawie 1100 kilometrów dróg, za miliard złotych. Cieszę się, że część tych środków trafia do Gminy Kruszwica. Biorąc pod uwagę perspektywę kolejnych naborów, wpłynie to bardzo na rozwój Kruszwicy i okolic oraz całego naszego regionu – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u