Katolicki Uniwersytet Lubelski zainaugurował nowy rok akademicki

Autor: Lubelski UW 2019-10-22 09:41:24
Z udziałem m.in. ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Sylwestra Tułajewa i zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP Pawła Muchy, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020.

Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kościele akademickim KUL, której przewodniczył i homilię wygłosił metropolita szczecińsko-kamieński, JE abp Andrzej Dzięga. – Uniwersytecie, służ prawdzie w życiu kościoła, bo jesteś katolickim uniwersytetem, czyli uniwersytetem Chrystusowym. Tylko w Chrystusie, to wszystko, co się tutaj dzieje, ma sens i może być owocne. Może przynosić owoce w życiu przyszłych pokoleń, absolwentów, ich rodzin, potomków, środowisk, w których są. Uniwersytecie, pamiętaj o człowieku, bo człowiek jest drogą kościoła, i tu człowiek w pełni staje się człowiekiem, człowiekiem serca. Uniwersytecie, idąc dzisiaj przez trudną codzienność w tych wszystkich strukturalnych reorganizacjach, nowych uzgodnieniach, regulaminach i statutach, zawsze pozostań Chrystusową rodziną. Zawsze pozostań pełen mądrości i odwagi. Siostry i bracia, którzy tę rodzinę tworzycie, dziękujcie Bogu, za ten uniwersytet. Kochajcie ten uniwersytet, to naprawdę jest Alma Mater. Jesteście potrzebni jako owoc tego uniwersytetu dzisiejszemu światu – mówił podczas homilii abp Dzięga.

Druga część uroczystości odbyła się w Auli Stefana kardynała Wyszyńskiego w gmachu głównym uczelni. Po przywitaniu wszystkich przez rektora KUL ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, list skierowany do uczestników uroczystości przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, odczytał minister Paweł Mucha.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali też wykładu inauguracyjnego, którego tematem były relacje między wiedzą, prawdą i wiarą. Wykład wygłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Najważniejszym elementem spotkania była immatrykulacja nowych studentów i doktorantów. Przedstawiciele studentów złożyli uroczyste ślubowanie przyrzekając na sumiennie wypełnianie swoich obowiązków, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Naukę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczęło w tym roku akademickim 3427 nowych studentów.

Podczas inauguracji wręczone zostały nagrody naukowe im. Ks. Idziego Radziszewskiego, przyznawane nauczycielom akademickim KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, tzw. „Laury Uniwersyteckie”. Nagrodę I stopnia za działalność badawczo-naukową otrzymał prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski, nagrodę II stopnia za osiągnięcia naukowe i badawcze, Andrzej Stefańczyk. Z kolei nagrodą III stopnia, za bogaty dorobek publikacyjny oraz kierowanie grantami, został wyróżniony prof. dr hab. Piotr Francuz.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w KUL zakończyło otwarcie czytelni międzywydziałowej KUL. Skonsolidowana czytelnia Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, funkcjonuje od 1 października br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u