„PRACUJĘ LEGALNIE” – KONFERENCJA JUBILEUSZOWA

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-23 09:01:04
W Przemyślu, z udziałem wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podhalicz odbyła się kolejna konferencja w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia PIP.

Wydarzenie wpisujące się w cykl ogólnopolskich konferencji stało się po raz kolejny okazją do przedstawienia dorobku Państwowej Inspekcji Pracy na przestrzeni 100 lat. Rozmawiano m. in. o roli PIP w systemie ochrony pracy, o działalności kontrolnej i prewencyjnej oraz o współpracy z organami administracji zespolonej i samorządami. Podczas konferencji, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przekazał byłemu Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu podziękowania za dobrą współpracę oraz działania na rzecz ochrony pracy.

W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, duchowieństwa, inspekcji pracy i urzędów pracy. Podczas konferencji odbyła się także projekcja okolicznościowego filmu przygotowanego na 100 lecie Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy została powołana 3 stycznia 1919 roku i była jedną z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej Polsce. Misją PIP jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u