Badania nad płodnością kobiet na Uniwersytecie Gdańskim

Autor: mat prasowe UG 2019-10-24 09:09:28
Dr hab. Joanna Liss z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego jest współautorką pracy opublikowanej właśnie na łamach czasopisma Science. Praca, realizowana m.in. przez zespół Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i Laboratorium In Vitro, którym zarządza dr hab. Liss, dotyczy wpływu nieprawidłowości genetycznych w komórkach jajowych na płodność kobiet w różnym wieku. To już druga publikacja pracowników Wydziału w tym prestiżowym czasopiśmie naukowym.

Dr hab. Joanna Liss jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG oraz laboratorium wspomaganego rozrodu Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta w Gdańsku. Publikacja w Science, sygnowana datą 27 Sep 2019, pt. “Chromosome errors in human eggs shape natural fertility over reproductive life span”, to podsumowanie kilkuletniej międzynarodowej współpracy prowadzonej pod kierunkiem prof. Evy Hoffmann z Uniwersytetu w Kopenhadze nad zmianami genetycznymi ludzkich komórek jajowych. Po raz pierwszy w tej pracy zaprezentowano zjawisko segregacji chromosomowej i jej wpływu na status genetyczny ludzkich komórek jajowych na przestrzeni wieku kobiety, począwszy od dziewiątego do czterdziestego trzeciego roku życia. Płodność kobiet zmienia się wraz z wiekiem, natomiast błędy genetyczne w procesie dojrzewania komórek jajowych pojawiają się również u kobiet młodych, chociaż mechanizm tego zjawiska jest nieco odmienny u kobiet dojrzałych i młodych. Proces ten może działać jak „zegar molekularny”, który ogranicza zdolność reprodukcyjną w miarę starzenia się kobiet, predysponując konkretne chromosomy do błędów, bez powodowania błędnej segregacji całego genomu.

Badania te wskazują zatem, iż błędy genetyczne powstające w procesie dojrzewania komórek jajowych mają miejsce nie tylko, jak to się powszechnie uważa, u kobiet starszych, ale także u kobiet młodszych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u