Z podziękowaniami dla kombatantów

Autor: Świętokrzyski UW 2019-10-24 09:13:13
Przedstawiciele świętokrzyskich kombatantów złożyli Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek podziękowania za współpracę oraz życzyli powodzenia w kolejnych zawodowych wyzwaniach. Zapewnili o swojej pamięci i wdzięczności. Podczas spotkania zwrócili się także z prośbą, aby zasiadając w poselskich ławach pamiętała o sprawach tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny.
Wojewoda również podziękowała za trud i oddanie ludzi, dzięki którym możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Wszystkim kombatantom życzyła zdrowia i niesłabnącej siły.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u