„Dziecko z cukrzycą”

Autor: Małopolski UW 2019-10-26 09:43:15
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się dziś kolejna edycja szkolenia dla wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Dziecko z cukrzycą”.

Szkolenie stanowi kontynuację zadania realizowanego od 2014 r. Na przestrzeni lat 2014-2018 w Małopolsce w szkoleniu wzięło udział łącznie 656 osób. W aktualnej VI edycji szkolenia uczestniczyło 87 osób.

Uczestników szkolenia powitali zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Ewa Podłęcka oraz dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Artur Puciłowski. Szkolenie prowadziła – podobnie jak w poprzednich edycjach – dr hab. n. med. Joanna Nazim z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy, szczególnie wśród najmłodszych dzieci. Z danych statystycznych wynika, że według stanu na 31.12.2017 r. w Polsce na cukrzycę chorowało ogółem 13 889 dzieci.

Specyfiką cukrzycy jest konieczność stałego monitorowania poziomu glukozy, podawania insuliny, obliczania kaloryczności posiłków oraz występowanie wahań poziomu cukru we krwi. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną wystąpienia powikłań, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka.

Do przedszkoli i szkół przyjmowane są coraz młodsze dzieci chore na cukrzycę. Dzieci te pozostają przez większość dnia pod opieką placówek oświatowych. Istotne zatem jest, by pracownicy oświaty (wychowawcy i nauczyciele), będący faktycznymi opiekunami dziecka w czasie pobytu w przedszkolu lub szkole, posiadali wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą oraz sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń stanu zdrowia u dziecka.

Ogólnopolskie szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej organizowane jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia przy współpracy z wojewodami, kuratorami oświaty oraz lekarzami pediatrami – specjalistami w dziedzinie diabetologii dziecięcej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u