UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ dla NAUCZYCIELI

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-26 09:46:27
W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych
Wyróżnionym nauczycielom podkarpackich szkół pogratulowała wojewoda Ewa Leniart, która podkreśliła, że przyznane odznaczenia stanowią wyraz uznania za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz są podziękowaniem za codzienny trud i poświęcenie. Wojewoda dodała, że zawód nauczyciela to szczególna misja, polegająca nie tylko na przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale też na wspieraniu uczniów i przygotowywaniu ich do dalszej drogi życiowej. Podczas dzisiejszej uroczystości zostały wręczone, nadane postanowieniem Prezydenta RP, Medale za Długoletnią Służbę oraz resortowe Medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Słowa podziękowania przekazała nauczycielom podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, która – gratulując sukcesów – życzyła wszelkiej pomyślności w realizacji codziennych wyzwań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u