30 lat Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp.

Autor: Lubuski UW 2019-10-26 10:20:23
Konferencję otworzyła Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim Maria Dratwińska wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewą Rawą, które powitały zebranych gości i podziękowały im za wspieranie działalności Związku Sybiraków.

W swoim wystąpieniu Wojewoda Władysław Dajczak pogratulował 30 lat działalności gorzowskim Sybirakom, składając im wyrazy ogromnego szacunku. Wojewoda również podziękował członkom Oddziału Sybiraków za cztery lata dobrej współpracy, gotowość do pomocy i uczestniczenia w uroczystościach państwowych:

19 stycznia 1989 roku, w sali ZWCH „Stilon", odbyło się pierwsze spotkanie Sybiraków - mieszkańców województwa gorzowskiego. W podniosłej atmosferze, po okolicznościowych przemówieniach, spośród uczestników spotkania wyłoniono grupę założycielską pod przewodnictwem Jana Minorowicza.

Pierwszym „znakiem pamięci" Sybiraków jaki pojawił się na Ziemi Lubuskiej były tablice pamiątkowe w kościołach parafialnych poświęcone pamięci rodaków zmarłych na zesłaniu, w więzieniach i łagrach NKWD.

l listopada 1991 roku, w głównej alei Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wielkopolskim, wmurowano akt erekcyjny z ziemią katyńską pod Pomnik Ofiar Stalinizmu. W roku 1993, podczas patriotyczno-religijnej uroczystości odbyło się odsłonięcie i poświęcenie Pomnika. To wydarzenie zainaugurowało w Gorzowie obchody Roku Sybiraka.

Za wybitną działalność na rzecz Związku Sybiraków i regionu, 274 osoby odznaczono Odznaką Honorową Sybiraka, 20 osób otrzymało odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 16 osób zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi - Krzyżami Zasługi. Order Odrodzenia Polski otrzymała 102-letnia Katarzyna Jasłok (pośmiertnie), a 97 byłych żołnierzy zostało awansowanych na wyższe stopnie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u