Porozumienie o współpracy przy remoncie cmentarza wojennego w Kozich Górkach

Autor: Małopolski UW 2019-10-29 09:02:59
W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy przy remoncie cmentarza wojennego w Kozich Górkach. Umowa została zawarta pomiędzy wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem, Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwem Niepołomice a Fundacją Dla Niepodległej.
Wojewodę reprezentowała dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk. Cmentarz wojenny w Kozich Gródkach znajduje się na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Niepołomice i jest objęty opieką Wojewody Małopolskiego. Remont cmentarza ma na celu oddanie hołdu ofiarom pochowanym w zbiorowych mogiłach. Przyczyni się też do zachowania dla kolejnych pokoleń miejsc przypominających o ciężkiej i bolesnej historii naszej ojczyzny.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u