Około stu studentów cudzoziemców na Dniu Otwartym informacji/infolinii INFO.OPT

Autor: Małopolski UW 2019-10-29 09:07:36
Słoneczna, jesienna sobota w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW upłynęła pod znakiem dnia otwartego dla studentów obcokrajowców – obywateli państw trzecich. Mogli oni nie tylko skorzystać z konsultacji i indywidualnego doradztwa, ale także z pomocą specjalistów złożyć wniosek na pobyt czasowy z tytułu kształcenia się na uczelniach wyższych w województwie małopolskim.
W ramach ogólnodostępnych konsultacji studenci pytali przede wszystkim o dokumentację wymaganą do uzyskania karty pobytu z tytułu studiów. Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie weryfikowali przedstawiane dokumenty i oceniali je pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie o cudzoziemcach. W wydarzeniu uczestniczyło szacunkowo około stu studentów z małopolskich uczelni, przede wszystkim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

© 2018 Super-Polska.pl stat4u