POŚWIĘCENIE I ODDANIE DO UŻYTKU MOSTU W SIELNICY

Autor: Podkarpacki UW 2019-10-29 09:10:55
Nowy most o długości 171 metrów ma konstrukcję zespoloną stalowo-żelbetową, a koszt jego budowy to ponad 15 mln złotych, z czego zaangażowanie środków pochodzących z budżetu centralnego państwa wyniosło 5 mln 824 tys. zł, a środki samorządowe przeznaczone na ten cel wyniosły odpowiednio 8 mln 368 tys. zł jeżeli chodzi o zaangażowanie finansowe powiatu przemyskiego oraz 1,5 mln zł pochodziło z budżetu gminy Dubiecko.
Na nową przeprawę przez San w Sielnicy mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Do tej pory miejscowości Sielnica i Łączki były połączone z pozostałym terenem gminy Dubiecko przeprawą promową.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u