Pamiętamy o naszych drogich zmarłych

Autor: Lubelski UW 2019-11-01 09:12:59
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych wojewoda lubelski Przemysław Czarnek odwiedził groby bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej i osób zasłużonych, spoczywających na lubelskich cmentarzach.
Przemysław Czarnek odwiedził cmentarze przy ulicach: Unickiej, Kleeberga, Lipowej i Białej. Wojewodzie towarzyszył jego pełnomocnik do spraw ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły. Wojewoda pomodlił się i zapalił znicze na mogiłach więźniów Zamku Lubelskiego, więźniów KL Majdanek, ofiar września 1939 r. i powstańców styczniowych. Odwiedził groby Legionistów, żołnierzy I wojny światowej, Rafała Gan-Ganowicza, żołnierza AK ppłk. Zbigniewa Matysiaka ps. Kowboj, założyciela Związku Żołnierzy NSZ dra Bohdana Szuckiego ps. Artur, lubelskiego Orlęcia Zbigniewa Jasińskiego, posła na Sejm RP – ofiary katastrofy smoleńskiej Edwarda Wojtasa, a także pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym zmarłej ostatnio Małgorzaty Tatary.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u