Bezpieczne świętokrzyskie

Autor: Świętokrzyski UW 2019-11-02 09:13:32
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek. Tematem posiedzenia była ocena przygotowania służb, inspekcji, straży i innych instytucji wsparcia do zapewnienia bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim w okresie zimy 2019/2020.
Zagadnienia poruszane podczas spotkania to między innymi zapewnienie bezpieczeństwa ludności w warunkach zimowych. Ważnym elementem posiedzenia była tematyka czystości powietrza w okresie zimy. W tej sprawie głos zabrał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Sprawę organizacji ferii zimowych omówił Świętokrzyski Kurator Oświaty. Posiedzenie dotyczyło również kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa drogowego województwie. Podczas podsumowania narady Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przedstawiła wypracowane wnioski do realizacji poszczególnych zadań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u