Kolejne linie autobusowe uruchomione

Autor: Świętokrzyski UW 2019-11-04 09:04:03
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy, dzięki którym powstaną nowe linie autobusowe. Umowy podpisały powiaty oraz gminy, które wzięły udział w II naborze uzupełniającym ogłoszonym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W wyniku II naboru umowy zostały podpisane z 5 organizatorami, którzy planują uruchomić 8 linii. Są to powiaty: ostrowiecki, i opatowski. Ponadto do programu przystąpiły gminy: Solec-Zdrój, Brody oraz Piekoszów. Uruchomione zostaną nowe linie autobusowe o łącznej długości 247,20 km w tym: Gmina Brody 8,8 km, Gmina Solec-Zdrój 34,5 km, Gmina Piekoszów 28 km, Powiat Opatowski 130,3 km, Powiat Ostrowiecki 45,6 km. Wnioskowana dopłata z budżetu państwa wynosi 27 069,16zł. Natomiast planowana wielkość pracy eksploatacyjnej 27 069,16 wozokilometrów. W wyniku poprzedniego naboru z Funduszu Autobusowego 13 organizatorów uruchomiło w sumie 34 linie przewozowe o łącznej długości 1 261,37 km. Dopłata z budżetu państwa wyniosła 236 423,96 zł, a wielkość pracy eksploatacyjnej 238 174,44 wozokilometrów. Zarówno w I jak i II naborze wzięły udział: Gmina Brody, Powiat Ostrowiecki oraz Powiat Opatowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u