Pracownice LUW w obronie wojewody. „Nie pozwólmy atakować wartości”

Autor: Lubelski UW 2019-11-04 09:17:32
Kilkadziesiąt kobiet, w większości zajmujących kierownicze stanowiska (w tym dyrektor generalna), pracujących w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisało się pod oświadczeniem w obronie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, atakowanego przez niektóre środowiska po jego ostatnim wykładzie na KUL.

- Z wielkim oburzeniem i sprzeciwem przyjmujemy powtarzające się w ostatnim czasie ataki różnych środowisk, kierowane na wojewodę lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, uznające go za przedstawiciela administracji rządowej wrogo nastawionego do kobiet. W naszym przekonaniu liczne komentarze, które pojawiły się po wystąpieniu Pana Przemysława Czarnka wygłoszonym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Kongresie Ruchu Europa Christi pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny”, są bezpodstawne i bardzo krzywdzące – można przeczytać w oświadczeniu, pod którym podpisały się kobiety pracujące w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Wyrażamy również oburzenie z powodu haniebnego ataku na wojewodę lubelskiego Pana Przemysława Czarnka podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ubolewamy, że atak ten miał swój początek na publicznej uczelni oraz że jest podsycany przez wąskie grupy, które tworzą fałszywy obraz medialny Pana Przemysława Czarnka – czytamy dalej w oświadczeniu.

jest formą sprzeciwu wobec szerzącego się w ostatnim czasie ataku na wojewodę lubelskiego. Najpierw krytyka dotyczyła przyjęcia Medalu Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – „Zasłużony dla UMCS”, później jego referatu pn. „Wpływ neomarksizmu na nauczanie o rodzinie”, wygłoszonego na sympozjum w ramach III Międzynarodowego Kongresu Ruchu „Europa Christi” pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wojewodzie przypisywano „nienawiść do Ukraińców, LGBT i muzułmanów”, w drugim przypadku twierdzono, że przedstawiciel rządu w terenie „rolę kobiet ogranicza do reprodukcji”.

- Pozostając z dala od politycznego zaangażowania, apelujemy do mieszkańców województwa lubelskiego: Stańmy w obronie wojewody lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, który jest atakowany za odważną i bezkompromisową obronę rodziny, Ojczyzny i wiary. Nie pozwólmy atakować tych wartości – kończą swoje oświadczenie pracownice LUW.

, że wobec ostatnich ataków wojewoda Czarnek złożył wniosek do prokuratury w tej sprawie. Zawiadomienie dotyczy art. 226, par. 3, czyli poniżenia konstytucyjnego organu RP, w tym przypadku wojewody lubelskiego.

- Nie można zostawić tego rodzaju rzeczy bez odzewu. To już nie tylko głupstwo, a przekroczenie granic, które są dopuszczalne w państwie demokratycznym. Ten ruch był konieczny. Tego typu rzeczy celowo upubliczniane w środkach masowego przekazu są w moim przekonaniu przestępstwem, dlatego zwróciłem się do prokuratury – uzasadniał swoją decyzję na spotkaniu z dziennikarzami w dniu 28 października br. wojewoda Czarnek.

W obronie wojewody Czarnka stanęło też stowarzyszenie Realitas.pl. Na jednym z portali społecznościowych utworzyło petycję, w której wyraża oburzenie z powodu ataku na Przemysława Czarnka. Pod petycją podpisały się już 1 993 osoby. Zbiórka trwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u