Dodatkowe fundusze dla świętokrzyskiego

Autor: Świętokrzyski UW 2019-11-06 08:44:09
W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umów przez Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek w związku z wydaniem decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2019. Decyzje dotyczą zwiększenia dofinansowania na realizację inwestycji w powiecie opatowskim. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów przyznano dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku internatu w Zespole szkół Nr 1 w Opatowie” w kwocie 846 994,43 zł.
Druga decyzja dotyczy przyznania Wojewodzie Świętokrzyskiemu kwoty 107 032,04 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach. Jak przyznała wojewoda: - Obydwie te jednostki wymagają remontu, wymagają dostosowania do obowiązujących standardów, zapewnienia dobrej ochrony przeciwpożarowej. Dlatego bardzo cieszę się, że udało się pozyskać te środki dla Powiatu Opatowskiego. Wojewoda dodała, iż są to: -środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, z rezerwy budżetowej, o które Pan Starosta i Zarząd Powiatu zabiegał. Są to kwoty w 50% zapewniające finansowanie obydwu zadań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u