Warmia przed sezonem zimowym

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2019-11-06 08:56:16
Pod przewodnictwem wojewody Artura Chojeckiego odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem przedstawicieli służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Pod tym kątem podsumowano tegoroczny sezon letni oraz omówiono stan przygotowań administracji publicznej oraz służb do zbliżającej się zimy.

Minione lato zamknęło się niedobrym bilansem na wodzie. Utonęły 32 osoby, podczas gdy rok wcześniej 22. Większa też była liczba utonięć w ciągu całego roku. Według danych na koniec października, odnotowano 52 przypadki, podczas gdy w cały 2018 roku – 49. Wypadki śmiertelne miały także miejsce w ruchu drogowym. Policja odnotowała w ciągu trzech kwartałów tego roku 31 ofiar; w roku 2018 – również 31. Zatrzymano 1023 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu.

Sezon zimowy to wyzwanie dla służb, w których gestii leży pomoc osobom zagrożonym utratą życia z powodu wychłodzenia organizmu. Poprzedni sezon zimowy przyniósł 5 ofiar. Policja uczula na potrzebę wzmożonego zainteresowania ludźmi bezdomnymi, których przybywa i o których, zwłaszcza kiedy temperatura będzie spadała, nie wolno zapominać. Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się numer bezpłatnej infolinii dla bezdomnych ( 800 165 320 ), który został przekazany wszystkim komendom i posterunkom policji w całym województwie.

Rozmawiano też o drogach. Zarówno przedstawiciel GDDKiA jak i ZDW zastrzegali się, że skutków zimy nie zlikwidują, ale na pewno będą skutecznie je łagodzić. W zasobach ZDW czeka gotowych do uruchomienia w każdej chwili 161 sztuk sprzętu – pługów, posypywarek etc., zgromadzono też zapasy mieszanki piaskowo-solnej. Pozakładano siatki na odcinkach narażonych na skutki nadmiernych opadów śnieżnych i zamieci. Trwa mobilizacja gmin, które przygotowują się do zapewnienia przejezdności tras – zwłaszcza tych mniej uczęszczanych – by zima nie zaskoczyła kierowców.

Wśród poruszanych tematów znalazło się też zagrożenie powodziowe, które zawsze jest trudne i wymaga zaangażowania wielu służb. Punkty zapalne to powiat elbląski i jezioro Drużno. Obecnie sytuacja jest tam stabilna. Elbląski oddział RZGW z siedzibą w Gdańsku regularnie monitoruje teren i prowadzi niezbędne prace zabezpieczające. WINB potwierdził postęp jeśli chodzi o konserwację obiektów przeciwpowodziowych na obszarze Żuław Elbląskich.

Kończąc posiedzenie, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Kuriata poinformował, że planowana jest aktualizacja Wojewódzkiego Placu Zarządzania Kryzysowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w części dotyczącej postępowania z materiałami niebezpiecznymi i wybuchowymi pochodzenia wojskowego, zdarzeń ze zwierzętami dziko żyjącymi i stopni alarmowych CRP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u