VII edycja konkursu Wojewody Lubuskiego na kartkę świąteczną ruszyła!

Autor: Lubuski UW 2019-11-06 08:59:47
Konkurs plastyczny skierowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych z regionu. Zwycięska praca zostanie oficjalną kartką bożonarodzeniową Wojewody Lubuskiego.

Zwycięski projekt, jak co roku, stanie się oficjalną kartką Wojewody Lubuskiego na Święta Bożego Narodzenia i zostanie wysyłana z życzeniami w formie elektronicznej oraz tradycyjnej do instytucji współpracujących z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. Uczestnicy konkursu mogą przygotować swoje prace dowolnymi technikami plastycznymi. Maksymalny format to A4. Przy wykonywaniu kartki należy wziąć pod uwagę techniczne możliwości zeskanowania pracy.

Warunkiem zakwalifikowania kartki do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej, podpisanej karty zgłoszeniowej, opieczętowanej przez dane przedszkole lub szkołę i przyklejonej z tyłu pracy. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja przyzna I, II i III miejsce, a autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrodę rzeczową.

Jak zgłosić pracę konkursową? Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać pocztą na adres Organizatora: Lubuski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u