Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej

Autor: mat prasowe UW 2019-11-07 13:48:38
Wniosek UW został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do programu.

W ramach inicjatywy doskonałości UW planuje rozwijać 5 priorytetowych obszarów badawczych, które są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi:

1.) Badania dla Ziemi – Zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań,

2.) U podstaw mikro i makro świata – Poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój,

3.) Wyzwanie petabajtów – Narzędzia zaawansowanej matematyki i informatyki w analizach wielkich zbiorów danych – od losowych procesów na giełdzie po diagnostykę medyczną,

4.) Poszerzanie granic humanistyki – Badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury,

5.) W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – Multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej.

Priorytetowe obszary badawcze zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji: „Zapytaliśmy naszych naukowców, w jakich dziedzinach ich zdaniem uniwersytet powinien się rozwijać i prowadzić badania naukowe. To środowisko uniwersyteckie wskazało obszary priorytetowe, w ramach których chcemy skupić swoje działania w najbliższym czasie. Reprezentują one zarówno nauki ścisłe i przyrodnicze, jak i humanistyczne oraz społeczne” – podkreśla dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych

© 2018 Super-Polska.pl stat4u