W Wiedniu rozmawiano o reformach systemów Dublin i Schengen

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-11-08 07:45:00
Wiceminister Sylwester Tułajew wziął udział w Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych Forum Salzburg, która odbyła się w Wiedniu w dniach 6-7 listopada br. Tematem spotkania były kwestie azylowe i migracyjne, w tym reformy systemów Dublin i Schengen oraz zagadnienia dotyczące walki z przemytem ludzi i zabezpieczeniem granic zewnętrznych Unii Europejskiej.

We wspólnej deklaracji ministrowie podkreślili, że azyl i migracja oraz systemy Schengen i Dublin są kluczowymi obszarami dla przyszłości Europy. Zwrócono również uwagę, że obecne wyzwania i zmiany, których należy się spodziewać na szlakach wschodnio-środkowo- śródziemnomorskich, wymagają silniejszego skoncentrowania się przez Unię Europejską na walce z przemytem ludzi.

W spotkaniu uczestniczyli ministrowie państw członkowskich Forum Salzburg (Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia), Grupy Przyjaciół Forum Salzburg z Bałkanów Zachodnich i Republiki Mołdowy, partnerzy Schengen (Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Włochy, Szwajcaria), a także minister z Kosowa. Do udziału w spotkaniu zaproszono również przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europolu, Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), Międzynarodowego Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) oraz Sekretariatu Konwencji o współpracy policyjnej dla Europy Południowo-Wschodniej (PCC SEE).

Forum Salzburg jest jedną z nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Do priorytetowych dziedzin Forum Salzburg należą współpraca policyjna, współdziałanie w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg sprawujące półroczne prezydencje.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. przewodnictwo w Forum Salzburg sprawuje Austria – wcześniej były to Słowacja i Słowenia. Od 1 stycznia 2020 r. prezydencję w Forum Salzburg rozpocznie Bułgaria.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u