Uhonorowano 24 naukowców z całej Polski Nagrodami Prezesa Rady Ministrów

Autor: mat prasowe ZUT 2019-11-08 08:00:32
Wśród nagrodzonych za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową za rok 2018 znalazł się dr inż. Adam Zieliński z Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT.

W gronie laureatów znalazły się również dwie wybitne badaczki, które doceniono za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Nagrodę otrzymały dr hab. Danuta Kisielewska z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – za dorobek naukowy z zakresu eksperymentalnej fizyki cząstek elementarnych i wysokich energii oraz prof. Ewa Kula-Świeżewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN – za dorobek naukowy z zakresu biochemii, chemii bioorganicznej i badań molekularnych związków izoprenoidowych.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano także dziesięciu osobom za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii Nauki PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Premier docenił też 12 doktorów za rozprawy doktorskie, w tym m.in. dr inż. Adama Zielińskiego za pracę Skurcz autogeniczny betonów samozagęszczalnych napisaną pod opieką dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT. Autor podjął w niej próbę wyjaśnienia problemu w nowoczesnej technologii betonu - skurczu autogenicznego betonu, w konsekwencji którego może dojść do uszkodzeń elementów konstrukcji wykonanych z betonu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u