Ponad 25 mln zł dla UŚ na utworzenie centrum kreatywności i coworkingu

Autor: mat prasowe UŚl 2019-11-11 09:10:58
Wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym to jeden z głównych celów strategii rozwoju uczelni. Służyć temu ma utworzenie regionalnego i międzyuczelnianego centrum kreatywności i coworkingu SPINplace. Projekt, zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni dla osób zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnej przedsiębiorczości
Miejsce posłuży poszerzaniu ich kompetencji, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego i biznesowego. Na wdrożenie projektu Uniwersytet Śląski otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. SPINplace zaprojektowany został z myślą o osobach, które chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją biznesową działalność, mają pomysł na nowy produkt lub usługę i poszukują przestrzeni sprzyjającej nawiązywaniu kontaktów między społecznością akademicką reprezentującą różne obszary technologiczne a światem biznesu. Centrum kreatywności i coworkingu przyczyni się do wzrostu liczby start-upów oraz firm typu spin-off i pozwoli wzmocnić działania z zakresu transferu technologii.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u