Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom politechniki łódzkiej

Autor: Łódzki UW 2019-11-15 09:21:07
Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk wręczył odznaczenia państwowe pracownikom Politechniki Łódzkiej. Podczas uroczystości Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Zwierzchowski wręczył równieżMedale Komisji Edukacji Narodowej, a prorektor Politechniki Łódzkiej prof. Ireneusz Zbiciński wręczył Odznaki Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej oraz Medale za Zasługi dla Tradycji Politechniki Łódzkiej.

Podczas przywitania gości oraz pracowników łódzkiej uczelni prorektor Politechniki Łódzkiej prof. Ireneusz Zbiciński powiedział: -Kierujemy dziś uwagę w stronę osób zatrudnionych w Politechnice Łódzkiej, od lat działających w służbie publicznej. Tegoroczna liczba 102 laureatów jest imponująca i napawa mnie radością, ponieważ jest ona dowodem uznania dla zaangażowania, pracy oraz pasji każdego, kogo za chwilę poprosimy przed podium. Czas i zaangażowanie, które poświęcają Państwo Politechnice, przyczyniają się nie tylko do rozwoju uczelni, ale w szerszym aspekcie także nauki i kształcenia, za co jako rektor jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym to szczególnie podkreślić w kontekście obchodów 75. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. Fakt, że możemy świętować tak szczególny jubileusz możliwy jest także w efekcie Państwa pracy dla uczelni. Mam nadzieję, że czerpiąc satysfakcję z co dzień podejmowanych wyzwań zawodowych, w kolejnych latach będziemy mogli dalej współpracować dla dobra naszej Alma Mater.

Podczas przemówienia wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk podkreślił prestiż uczelni oraz znaczenie pracy i działalności odznaczonych: -Jest to podziękowanie i najwyższe docenienie Państwa działalności na rzecz Politechniki Łódzkiej - jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. To jest podziękowanie za waszą pracę naukową, równie ważną pracę dydaktyczną i podziękowania da pracowników administracji, którzy tworzą warunki, aby Państwa praca naukowa i dydaktyczna mogła być wykonywana –powiedział wicewojewoda.

W trakcie uroczystości wręczono 1 Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 4 Srebrne Krzyże Zasługi, 2 Brązowe Krzyże Zasługi, 21 Medali Złotych za Długoletnią Służbę, 9 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę, 10 Medali Brązowych za Długoletnią Służbę, 21 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 19 Medali „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”, 4 Odznaki „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej” oraz 2 Medale „Za zasługi dla tradycji Politechniki Łódzkiej”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u