Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Pani Barbary Morawskiej

Autor: Mazowiecki UW 2019-11-18 07:49:32
Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Pani Barbarze Morawskiej.

Pani Barbara Morawska w czasie okupacji niemieckiej mieszkała w Płońsku, gdzie wraz z rodzicami brali udział w ratowaniu Żydów, ukrywając ich w pomieszczeniach gospodarskich domu. Pani Barbara przynosiła im żywność i ostrzegała przed niebezpieczeństwem.

Order, ustanowiony na mocy Ustawy z 4 lutego 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas: klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, klasa – IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u