Medal za Zasługi dla KUL dla ks. prof. Stanisława Janeczka

Autor: mat prasowe KUL 2019-11-19 09:12:12
Ks. prof. Stanisław Janeczek, wieloletni wykładowca KUL, specjalista z zakresu historii filozofii nowożytnej, historii filozofii polskiej i historii oświaty, został odznaczony Medalem za Zasługi dla KUL. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie uczelnia może przyznać swoim profesorom. Zostało ustanowione z okazji 60-lecia KUL dla osób lub instytucji wybitnie zasłużonych dla uniwersytetu. Wręczenie medalu miało miejsce 18 listopada.

Medal przyznawany jest osobom, które zyskały w społecznym odbiorze miano Człowieka Uniwersytetu, Człowieka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” – powiedział rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński.

„Człowiek Uniwersytetu to osobowość znajdująca wyraz w uniwersytetotwórczych postawach, których nie da się zadekretować regulacjami prawnymi ani wymusić. Cechuje go zatem ofiarność, oddanie i identyfikowanie się z uniwersytetem. Bez takich ludzi uniwersytet być może będzie trwać, ale będzie pozbawiony wewnętrznej żywotności i dynamizmu.

Ksiądz Profesor Stanisław Janeczek jest Człowiekiem KUL, stąd jego postawa jest wyznaczona dążeniem do połączenia uniwersyteckości z katolickością, służby nauce ze służbą Kościołowi. Harmonijnie łączy pracę i wartości realizowane przez uczonego z pracą i wartościami kluczowymi dla kapłana, i właśnie to połączenie stanowi ważny i wyróżniający go rys” – podkreślił rektor KUL.

Ks. prof. Stanisław Janeczek jest związany z KUL od 1969 r., najpierw jako student teologii, następnie filozofii. Po obronie doktoratu w roku 1988 został zatrudniony na KUL, początkowo w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym, następnie w Katedrze Historii Filozofii w Polsce oraz Katedrze Historii Kultury Intelektualnej na Wydziale Filozofii KUL. Habilitował się 2004 r. na podstawie rozprawy "Logika czy epistemologia? Historycznofilozoficzne uwarunkowania nowożytnej koncepcji logiki". Ponadto, w latach 2005-2008, kierował Instytutem Historii Kultury w Średniowieczu KUL. W roku 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 1 października 2019 r. przeszedł na emeryturę.

Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu historii filozofii, głównie nowożytnej i polskiej oraz historii kultury intelektualnej. Jest autorem bądź redaktorem ponad 350 pozycji naukowych, w tym studiów nad dziejami środowiska filozoficznego KUL.

Dał się poznać jako sprawny organizator nauki, przede wszystkim jako prodziekan (2005-2008) i dziekan Wydziału Filozofii (2008-2013), a także przewodniczący Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce przy KEP oraz członek grupy ds. przygotowania Ratio Studiorum przy Komisji Duchowieństwa KEP. Nauczyciel akademicki kształtujący liczne pokolenia studentów, harmonijnie łączący pracę naukową z obowiązkami kapłańskimi i społecznymi. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u