Społecznik roku 2019 w Gorzowie

Autor: Lubuski UW 2019-11-20 08:30:19
W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się XVIII Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego, podczas których rozstrzygnięto Konkurs Wojewody Lubuskiego „Społecznik Roku 2019”.

Celem Konkursu „Społecznik Roku” w pomocy społecznej województwa lubuskiego jest promowanie tego typu działań w pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy z człowiekiem lub rodziną.

25 października i 8 listopada 2019 roku odbyły się posiedzenia Kapituły Nagrody, na których wyłoniono LAUREATÓW tegorocznej edycji KONKURSU „SPOŁECZNIK ROKU”. Ogółem w tej edycji Konkursu wpłynęły 24 wnioski. Decyzją Kapituły nominowanych do Nagrody zostało 9 osób/instytucji.

Zwycięzcami zostali:

W kategorii: Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej: Rafał Deptuła – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce – za działania na rzecz rozwoju działalności ŚDS i współpracę ze środowiskiem lokalnym.

W kategorii: Przyjaciel Roku: Mieczysław Marczak – koordynator grupy AA „Przyszłość” w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp. – za utworzenie i wolontarystyczne prowadzenie grupy AA „Przyszłość” w DPS Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

W kategorii: Działania na Rzecz Środowiska Lokalnego: Stowarzyszenie „Wsparcie” na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. – za działalność na rzecz mieszkańców DPS Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

W kategorii: Wydarzenie Roku: Fundacja „Dogonić Marzenia – Catch The Dreams” w Gorzowie Wlkp. – za realizację projektu pn. „Pomoc Przez Pasje” dla osób w kryzysie.

Przez 18 edycji Konkursu nominowanych było 171 osób (instytucji), a nagrodzono 89 osób (instytucji).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u