Premier wręczył akty powołania oraz powierzenia obowiązków członkom kierownictwa KPRM

Autor: mat prasowe KPRM 2019-11-22 08:10:47
W tym miejscu usprawniamy działania państwa polskiego, to ogromne zobowiązanie spoczywające na naszych barkach – powiedział szef rządu podczas uroczystości.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że również w tej kadencji będziemy kłaść bardzo duży nacisk na jakość usług publicznych po to, żeby państwo kojarzyło się obywatelom z przyjazną i pomocną organizacją.

Praca, którą wykonujecie, jest niezwykle ważna – mówił premier, zwracając się do członków kierownictwa Kancelarii. Jak dodał. „Przypomina ona często maraton, ale daje dużo satysfakcji”.

Podczas uroczystości Prezes Rady Ministrów:

powierzył Panu Michałowi Dworczykowi wykonywania zadań Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

powołał Pana Łukasza Schreibera na Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów;

powołał Pana Krzysztofa Kubowa na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i powierzył mu obowiązki Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów;

powierzył Panu Piotrowi Müllerowi dalsze wykonywania zadań Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Prasowego Rządu;

powierzył Panu Pawłowi Szrotowi dalsze wykonywanie zadań Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u