Obwodnica Ostrołęki – podpisanie umowy

Autor: Mazowiecki UW 2019-11-25 09:17:24
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył Marcin Grabowski, Kierownik Delegatury MUW w Ostrołęce.
Wykonawca dokumentacji ma zrealizować zadanie w ciągu 35 miesięcy od daty zawarcia umowy – 20 listopada 2019 r. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w październiku 2022 r. Wartość zadania to ok. 2,9 mln zł. Do obowiązków projektanta należy także m.in. wykonanie badań geologicznych oraz raportu o oddziaływaniu przyszłej trasy na środowisko. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska o uzyskanie decyzji środowiskowej. Według planowanego harmonogramu realizacja robót budowlanych ma rozpocząć się w 2025 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u