Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie

Autor: Mazowiecki UW 2019-11-25 20:31:14
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przy remizie OSP, następnie zgromadzeni goście uczestniczyli w mszy św. w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Podczas oficjalnej części przekazania nowego samochodu Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski pogratulował strażakom miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nowego pojazdu, podziękował za poświęcenie, zaangażowanie w służbę oraz życzył zadowolenia z użytkowania nowego samochodu.
Na zakończenie apelu Prezes OSP Miedzna dh Henryk Pliszka podziękował wszystkim zaangażowanym za pomoc przy pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz za udział w uroczystości. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Maria Koc, Senator RP, Maciej Górski, Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Bogdan Łasica, Mazowiecki Wojewódzki Komendant PSP oraz Tadeusz Okulus, Wójt gminy Miedzna, prezesi oraz strażacy jednostek OSP z terenu gminy Miedzna.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u