Nowy most, nowe możliwości

Autor: Śląski UW 2019-11-26 09:31:39
W gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowej inwestycji infrastrukturalnej w województwie śląskim. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek województwa Jakub Chełstowski. Stronę rządową reprezentowali minister Michał Woś oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda.

Podczas dzisiejszej konferencji sekretarz stanu Grzegorz Puda oraz marszałek Jakub Chełstowski poinformowali o decyzji rządu dotyczącej dofinansowania budowy mostu nad rzeką Odrą na trasie drogi wojewódzkiej nr 421 w województwie śląskim. Nowy most powstanie w powiecie raciborskim, na pograniczu gmin Rudnik i Nędza – połączy miejscowości Łubowice i Ciechowice.

Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3,4 mln zł zostanie udzielone w ramach Programu „Mosty dla Regionów” na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Dofinansowana dokumentacja dotyczy budowy nowego mostu nad rzeką Odrą wraz z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych. Drogi dojazdowe do projektowanej przeprawy mostowej będą przebiegały odcinkami drogi wojewódzkiej DW 915 - od strony Ciechowic, zaś od strony Łubowic – drogi powiatowej DP 3500S. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji dla tego zadania wynosi ok. 4,3 mln zł. Natomiast szacunkowy koszt budowy mostu wraz drogami dojazdowymi ustalono na 113 mln zł.

Budowa nowego mostu umożliwi sprawną komunikację drogową dla ludności z okolicznych miejscowości oraz stanowić będzie ważną oś komunikacyjną wewnątrz aglomeracji i województwa. Zostanie on zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać parametry techniczne dla najwyższej klasy obciążenia taborem samochodowym oraz dla pojazdów specjalnych, zgodnie ze standardami NATO (STANAG 2021).

Program "Mosty dla Regionów” jest następstwem i uzupełnieniem programu "Fundusz Dróg Samorządowych". ­– Te dwa programy są ze sobą komplementarne i pełnią ogromną rolę w poprawie infrastruktury lokalnej, tej na poziomie gmin i powiatów, ale również na poziomie samorządów województw – podkreślił podczas dzisiejszej konferencji wojewoda Jarosław Wieczorek. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji okolicznych terenów oraz poprawi warunki komunikacyjne i bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w tej strefie. Aktualnie komunikacja i transport przez Odrę w ciągu DW 421 odbywa się za pomocą przeprawy promowej, której funkcjonowanie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Stanowi to dużą uciążliwość dla społeczeństwa oraz znacznie podnosi koszty transportu drogowego.

Na zakończenie konferencji wojewoda śląski złożył na ręce Ministrów i Marszałka Województwa podziękowania w imieniu mieszkańców za podjęty trud w kwestii realizacji tego zadania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u