Jest rozstrzygnięcie w sprawie mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki"

Autor: Podlaski UW 2019-11-27 08:06:36
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w poniedziałek (25.XI.2019) wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały rady miasta Białystok o pozbawieniu mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" nazwy ulicy.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ

uchwały Nr XV/243/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach: nr – Piasta I i nr 13 – Skorupy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u