Konferencja Rady Państw Morza Bałtyckiego

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-11-28 07:53:20
W dniach 26-27 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „W kierunku maksymalizacji efektywności i konsolidacji w walce przeciwko handlowi ludźmi”. Konferencję zorganizowała Rada Państw Morza Bałtyckiego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników pracy grupy zadaniowej do spraw walki przeciwko handlowi ludźmi, działającej w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego. Grupa ta realizowała projekt pod nazwą „Torując drogę zharmonizowanym ramom operacyjnym dla regionu Morza Bałtyckiego”. Efekt prac zespołu to m.in. stworzenie międzynarodowego mechanizmu referencyjnego dla Regionu Morza Bałtyckiego, słownika pojęć związanych z przestępstwem handlu ludźmi oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy partnerskiej na poziomie rządowym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas konferencji reprezentował Jarosław Boguszyński, dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele państw regionu Morza Bałtyckiego, koordynatorzy krajowi do spraw walki z handlem ludźmi, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych, środowisk naukowych, wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania.

Rada Państw Morza Bałtyckiego jest politycznym forum współpracy regionalnej, w skład którego wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja, a także przedstawiciel Unii Europejskiej. Ogólnym celem realizowanego projektu był rozwój regionu Morza Bałtyckiego jako obszaru będącego przykładem najlepszych praktyk w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i zapewniania im kompleksowej i trwałej pomocy. W projekcie uczestniczyło 11 państw członkowskich RPMB, a także biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) w trzech krajach – Bułgarii, Rumunii i na Ukrainie.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Instytutu Szwedzkiego i Szwedzkiego Biura Rządowego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u