Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-11-28 07:56:15
Wiceminister Paweł Szefernaker wspólnie z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina i jednocześnie przedstawicielem Związku Miast Polskich/Unii Metropolii Polskich, współprzewodniczyli listopadowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Komisja rozmawiała m.in. o subwencji oświatowej dla samorządów. W dyskusji uczestniczył szef MEN – Dariusz Piontkowski.

Podczas posiedzenia komisja zaopiniowała ponad dwadzieścia projektów aktów prawnych. Wśród nich były m.in.: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin.

Komisja rozpatrzyła również: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu oraz projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej odbędzie się 18 grudnia br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u