Wojewoda lubelski Lech Sprawka rozpoczął urzędowanie

Autor: Lubelski UW 2019-11-28 08:45:53
Lech Sprawka został 25 listopada mianowany nowym wojewodą lubelskim przez premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś był jego pierwszy dzień urzędowania.

– Reprezentacja rządu, realizacja programów rządowych, nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, kierowanie i nadzór nad funkcjonowaniem służb zespolonych, współpraca z samorządem województwa, i wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem społeczno-gospodarczym, szukanie i doskonalenie kierunków rozwoju Lubelszczyzny we wszystkich płaszczyznach – wymieniał swoje cele działania na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami nowy wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Mówiąc o kierunkach rozwoju Lubelszczyzny wojewoda Sprawka wskazał na dwa pola działania. - Pierwszy to ten, który wykorzystuje naturalne zasoby województwa, wszystko to, co związane z rolnictwem, przemysłem spożywczym, drugi to kierunek związany ze sferą działalności gospodarczej, ale poza rolniczej, i poza przemysłem spożywczym. Te kierunki przyjęło m.in. miasto Lublin, kierunki rozwoju usług związanych z technologiami informacyjnymi. To dobry kierunek i należałoby go jeszcze trochę rozszerzyć. Należałoby stworzyć forum dyskusyjne, które pozwoliłoby wypracować taki kierunek rozwoju Lubelszczyzny, żeby stworzyć odbudowę jej pozycji – mówił.

Zapytany o współpracę z podmiotami o przeciwnej opcji politycznej wojewoda lubelski zaznaczył, że pierwszorzędne znaczenie powinno mieć dobro Lubelszczyzny. – Rozwój Lubelszczyzny powinien być mianownikiem wspólnym wszystkich podmiotów i jednostek samorządu terytorialnego. Współpraca pomimo poglądów politycznych będzie dotyczyć miasta Lublin, wszystkich jednostek samorządu na poziomie gmin, powiatów i województwa – powiedział Sprawka.

Do jednych z kompetencji wojewody lubelskiego należeć będzie nabór wniosków na dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych. Oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz gminnych dokonuje komisja powołana przez wojewodę. Lech Sprawka podjął już swoją pierwszą decyzję jako wojewoda. Decyzja dotyczy właśnie FDS.

- Dzisiaj rano podejmowałem decyzję dotyczące przesłania do Warszawy rozstrzygnięć dotyczących wniosków w ramach programu przebudowy dróg lokalnych. Zdecydowałem o podziale na gminy i powiaty. Zatwierdziłem listy, które zostaną przekazane do Warszawy. To szansa na poprawę infrastruktury drogowej w powiatach. Rozdysponowaliśmy prawie 180 mln zł – mówił wojewoda Sprawka.

- Na poziomie centralnym nie doszło do zmiany rządu. Jest kontynuacja. Ta sama opcja polityczna sprawuje władzę – podkreślił wojewoda odnosząc się do ewentualnych zmian kadrowych w Lubelskim Urzędzie wojewódzkim. – W związku z tym, nie ma powodu do tego, żeby wejściu nowego wojewody towarzyszyła rewolucja kadrowa. Nigdy nie było w moim zwyczaju, żeby na podstawie plotek, czy innych informacji, podejmować decyzje kadrowe. Takie decyzje zawsze podejmowałem po obserwacji pracy, w czasie której zwracam szczególną uwagę na cztery cechy: kompetencja, kreatywność, kooperacja i komunikacja. Jeżeli jakieś zmiany personalne w przyszłości nastąpią, to wynikające z takiej oceny – dodał Lech Sprawka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u