W Rzeplinie odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi ks. Grzegorza Hałasa

Autor: Lubelski UW 2019-11-28 08:57:40
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk odznaczył księdza Grzegorza Hałasa Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Ks. Grzegorz Hałas pracę duszpasterską rozpoczął w roku 1993 pracując jako wikariusz w Parafii NMP w Krasnobrodzie, następnie w Moniatyczach. W latach 2007-2011 był proboszczem w Parafii w Chodywańcach a obecnie jest proboszczem Parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie. Dzięki zaangażowaniu i determinacji ks. Hałasa podjęto prace remontowo-konserwatorskie dotyczące renowacji Kościoła, których był pomysłodawcą. Aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, zawsze służy pomocą i wspiera tych najbardziej potrzebujących.

Mszę świętą odprawił ks. proboszcz Wiesław Mokrzycki. Po niej wicewojewoda odznaczył medalem ks. Hałasa, złożył najserdeczniejsze życzenia i pogratulował zasług oraz całokształtu działalności proboszcza. Został również wręczony grawerton przez Tadeusza Lizuta, zastępcę kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Zamościu. W podziękowaniu wręczano również kwiaty, upominki oraz listy gratulacyjne.

W uroczystości wzięli udział także: wójt gminy Ulhówek Łukasz Kłębek, Wiesław Cielica –wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego, Jan Kowalczyk – radny powiatu tomaszowskiego, Dariusz Kozłowski – wójt gminy Telatyn, Stanisława Ziober i Jolanta Dymek – radne w gminie Ulhówek, dyrektorzy pobliskich szkół, wójtowie z sąsiednich gmin, służby mundurowe z placówek Straży Granicznej z Lubyczy Królewskiej, Dołhobyczowa, Chłopiatynia, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej gm. Rokitno, Rzeplin, Żerniki oraz z Ulhówka.

Całej uroczystości akompaniowała Orkiestra Dęta z Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego, wystąpił zespół Jaśmin z Rzeplina a także Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” z Kocudza.

Ks. Grzegorz Hałas w swoim przemówieniu podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w uroczystości oraz za tak wielkie wyróżnienie. Na koniec zaprosił wszystkich zgromadzonych do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u