Marszałek Sejmu powołała wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli

Autor: sejm.pl 2019-11-28 21:44:58
W środę 27 listopada marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła akty powołania dla Tadeusza Dziuby oraz Marka Opioły na stanowiska wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o NIK wiceprezesów Izby powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, na wniosek Prezesa NIK. W uroczystości udział wzięła Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu oraz jej zastępca Dariusz Salamończyk.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u