Strażacy Państwowej Straży Pożarnej uhonorowani za oddaną służbę

Autor: Lubelski UW 2019-11-30 09:48:34
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się apel, w trakcie którego wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe w PSP. Uroczystość zorganizowano z udziałem m.in. posłów na Sejm RP: Przemysława Czarnka, Sylwestra Tułajewa i Jerzego Bieleckiego, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, wicewojewody Roberta Gmitruczuka, lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorza Alinowskiego i komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie insp. Roberta Szewca.
Wojewoda lubelski w asyście lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP wręczył akty nadania wyższych stopni służbowych przyznanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji i akty nadania wyższych stopni służbowych przyznanych przez komendanta głównego PSP. Wojewoda Sprawka i komendant Alinowski wręczyli też komendantowi powiatowemu PSP w Tomaszowie Lubelskim brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Odznaczenie resortowe przyznane zostało za długoletnią ofiarną służbę i działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Docenione zostały również osoby za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz postawę poza służbą. Wśród pięciu wyróżnionych znalazł się strażak, który po stwierdzeniu braku funkcji życiowych, przystąpił do skutecznej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, ratując życie człowiekowi, a także strażak, który widząc pożar budynku mieszkalnego, przed przybyciem PSP, z pomocą strażaków miejscowej jednostki OSP podjął działania gaśnicze, minimalizując zagrożenie poważnych strat materialnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u