Minęło 189 lat od wybuchu Powstania Listopadowego

Autor: Lubelski UW 2019-11-30 09:50:26
W 189. rocznicę wydarzeń wojewoda lubelski Lech Sprawka złożył kwiaty pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza na placu Litewskim w Lublinie. Wojewodzie towarzyszył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. W uroczystości uczestniczyli posłowie na sejm RP, przedstawiciele jednostek mundurowych, samorządu, poczty sztandarowe lubelskich szkół.
Powstanie Listopadowe rozpoczęło się wieczorem 29 listopada 1830 r. wystąpieniem grupy spiskowców ze Szkoły Podchorążych Piechoty na czele z Piotrem Wysockim. którzy próbowali zabić przebywającego w Belwederze Wielkiego Księcia Konstantego, brata cara Mikołaja I. Zamach się nie udał. Do wystąpienia przeciwko namiestnikowi cara przyłączyli się mieszkańcy stolicy. W walce ze 115-tysięczną armią rosyjską uczestniczyło ok. 54 tys. polskich żołnierzy. Trwające przeszło rok powstanie zakończyło się klęską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u