Wsparcie na szkolny autobus w Szydłowie

Autor: Świętokrzyski UW 2019-12-01 09:56:06
Wojewoda Zbigniew Koniusz podpisał z burmistrzem Miasta i Gminy Szydłów umowę w sprawie rządowego dofinansowania zakupu autobusu szkolnego.
Umowa dotyczy wsparcia zadania „Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów”. Dotacja w wysokości 156.621 zł została przyznana z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Na podstawie wniosku samorządu Szydłowa Wojewoda Świętokrzyski wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o przyznanie środków finansowych na rok 2019 na zakup autobusu, który pozwoli zaspokoić potrzeby dotyczące przewozu uczniów do szkół na terenie gminy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u