Centralny Port Komunikacyjny : Regionalne konsultacje strategiczne w województwie opolskim za nami

Autor: Opolski UW 2019-12-01 09:59:38
22 listopada 2019 r. z udziałem Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka oraz przedstawicieli kierownictwa Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości OUW - a także przedstawicieli kierownictwa UMWO, RDOŚ w Opolu i regionalnego oddziału PKP, odbyły się regionalne konsultacje strategiczne zorganizowane przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o.(CPK sp. z o. o. ), związane z planowaną budową innowacyjnego węzła transportowego - Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

CPK będzie docelowo stanowić spójny intermodalny i nowoczesny węzeł integrujący w jednej lokalizacji transport lotniczy, kolejowy i drogowy w oparciu o obecną i w przyszłości zmodernizowaną infrastrukturę techniczną głównych tras lądowego i powietrznego transportu krajowego.

Podczas spotkania - o statusie regionalnych konsultacji strategicznych (prowadzonych odrębnie we wszystkich województwach) przez CPK sp. z o. o. , omawiano wpływ planowanych przez spółkę inwestycji kolejowych, na realizację przewozów towarów i osób w województwie opolski do tras głównych w kierunku Warszawy, w oparciu o między innymi, istniejące linie kolejowe i przy założeniu, iż w tym zakresie najbardziej wykorzystane będą trasy z Katowic i Częstochowy wiodące do Warszawy, jak i trasa Wrocław – Warszawa.

Opole, w odniesieniu do powyższych założeń i stanu faktycznego infrastruktury kolejowej, stanowić będzie jeden z głównych węzłów kolejowych.

W województwie opolskim, o stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci połączeń lokalnych, planuje się zmodernizowanie linii kolejowej Nysa – Opole (nr 287) oraz linii nr 144 Opole – Fosowskie.

W odniesieniu do powyższych propozycji CPK sp. z o. o. , uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi związane ze sprawami technicznymi oraz środowiskowymi, które powinny być uwzględnione na kolejnych etapach realizacji powyższych zamierzeń przez spółkę.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u