XVI Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej

Autor: mat prasowe MSWiA 2019-12-02 08:56:12
Umiędzynarodowienie uczelni wyższych w kontekście polityki migracyjnej państw było głównym tematem tegorocznej Konferencji Krajowej Sieci Migracyjnej, która odbyła się w dniach 28-29 listopada 2019 r. w Krakowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas konferencji reprezentował Jarosław Boguszyński, dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA.

Celem konferencji była promocja polskich uczelni na arenie międzynarodowej oraz prezentacja programów uniwersyteckich skierowanych do zagranicznych studentów i absolwentów. Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych narzędzi zachęcających zagranicznych studentów do pozostawania w kraju w roli pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Podczas dwudniowych obrad dyskutowano także na temat roli współpracy administracji rządowej z ośrodkami akademickimi. Przedmiotem rozmów była m.in. kwestia istniejących możliwości podniesienia rangi polskich uczelni w międzynarodowych rankingach. Zaprezentowano również raporty Europejskiej Sieci Migracyjnej w tej tematyce.

Konferencję zorganizował zlokalizowany przy Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce, we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u