Wojewoda zezwolił na budowę S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem

Autor: Lubelski UW 2019-12-02 09:11:15
Decyzją z dnia 29 listopada br. wojewoda lubelski Lech Sprawka zezwolił na budowę 20-kilometrowego odcinka: węzeł Niedrzwica Duża (bez węzła) do węzła Kraśnik obecnie Kraśnik Północ, w ciągu drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów. Tym samym wykonawca robót może wchodzić na plac budowy.

Budowa S19 trwa już na pięciu z sześciu odcinków na terenie województwa lubelskiego. Do trzech odcinków realizacyjnych pomiędzy końcem obwodnicy Kraśnika, a węzłem Lasy Janowskie pomiędzy Lublinem i Niedrzwicą Dużą, oraz odcinkiem stanowiącym obwodnicę Kraśnika, dzisiejszym ZRID-em dołączy ostatni odcinek, od Niedrzwicy Dużej do początku obwodnicy Kraśnika. To oznacza, że wykonawca także i tutaj może wchodzić na plac budowy.

Zakres inwestycji obejmie: budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S19, 1 węzła drogowego, budowę miejsc obsługi podróżnych, przejazdów awaryjnych i wjazdów na drogę ekspresową, budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub dróg innych kategorii, przebudowę rozbudowę dróg powiatowych: DP nr 2290L - klasa Z – Załucze – Kajetanówka, DP nr 2292L - klasa L Kiełczewice – Wilkołaz Poduchowny, DP nr 2296L klasa Z – Zakrzówek – Wilkołaz Poduchowny, DP nr 2295L - klasa Z – Zdrapy – Wilkołaz Poduchowny, DP nr 2294L - klasa Z – Rudnik Kolonia - Ostrów Kolonia, przebudowę i rozbudowę dróg gminnych: DG nr 107083L - klasa D - Litania Kajetanówka, DG nr 107137L klasa L – Kiełczewice – Kolonia, DG nr 107087L - klasa D - Ludwinów – Kajetanówka, DG nr 107339L - klasa L – Zdrapy – Kolonia Południowa.

Projektowany odcinek drogi obejmie też budowę dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe, budowę przejazdów gospodarczych, rowów drogowych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, poboczy, ścieków z prefabrykatów betonowych, wykonanie połączenia początkowego i końcowego odcinka drogi ekspresowej z odcinkiem sąsiednim, budowę obiektów inżynierskich: 2 kładek dla pieszych, 5 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej, 8 obiektów mostowych nad drogą ekspresową, 2 przejść dolnych dla zwierząt, budowę kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych otwartych, przebudowę cieków naturalnych i rowów melioracyjnych, budowę urządzeń ochrony środowiska, wycinkę i nasadzenia zieleni.

***

Via Carpatia połączy północ Europy z południem. W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Połączy wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju państwa bałtyckie z południem Europy tworząc nowy korytarz transportowy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u