Za wybitne osiągnięcia w pomocy społecznej

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2019-12-03 09:40:26
Dziś wojewoda Artur Chojecki spotkał się z osobami nagrodzonymi przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za działalność na polu polityki społecznej.

Wyróżnienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymała Teresa Nowacka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach.

Nagroda Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej została przyznana Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim na ręce kierownik Justyny Rysik za projekt socjalny dla rodziny pt. „POWER MAMA”. Jej autorkami są: Agnieszka Wojtel – starszy pracownik socjalny i Sylwia Piotrowicz – starszy pracownik socjalny.

Nagroda Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej trafiła również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za projekt socjalny dla rodziny pt. „Senior – junior – łączymy pokolenia”. Jej autorki to: Agnieszka Michałkiewicz-Jędrychowska – specjalista pracy socjalnej, Magdalena Nilipińska - starszy specjalista pracy socjalnej oraz Agnieszka Wieczorek - starszy specjalista pracy socjalnej.

Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

W bieżącym roku zgłoszono 142 wnioski, w tym 47 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 89 wniosków w kategorii zespołowej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 12 nagród pieniężnych, w tym 5 nagród indywidualnych i 7 nagród zespołowych oraz 11 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 6 listów gratulacyjnych zespołowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u